Ekonomi

 • Löpande redovisning
 • Fakturering
 • Momsdeklarationer
 • Arbetsgivardeklarationer
 • Månadsrapportering (resultat- och balansräkning)
 • Budget
 • Bokslut
 • Årsredovisning
 • Analyser
 • Koncernredovisning
 • Koncernrapportering till moderbolag
 • Inkomstdeklarationer
 • Bolagsskattefrågor

Personal

 • Löneadministration
 • Anställningsavtal
 • Personalhandbok
 • HR-frågor.
  Som arbetsgivare och ansvarig för personal ställs man inför många frågeställningar
  och situationer. Arbetsgivaransvaret är stort och frågorna kan vara många.
  Då kan det vara tryggt att kunna använda en erfaren HR-specialist/personalchef
  som ett smidigt och bekvämt bollplank.
  Ska ni skriva avtal kan vi bistå med samtliga handlingar inom HR och personal – även på engelska.

Administration

 • Affärsbrev och juridiska avtal via vår affärsjurist
 • Myndighetsblanketter
 • Dokument inom administration
 • Projekthantering
 • Effektivisering av interna flöden