EDCON Redovisning är byrån i molnet.

EDCON Redovisning är en auktoriserad redovisningsbyrå som sätter en helt ny definition på att arbeta digitalt. Vi erbjuder system och tjänster som i praktiken minskar er administration maximalt.

Om oss

Med strukturerad ekonomi och administration kan du ha fullt fokus på verksamheten och dina kunder i stället.

Kontakta oss

EDCON Redovisning AB
Planteringsvägen 13
244 65 FURULUND
E-post: info@edconredovisning.se
Telefon: 0708-26 18 49

Våra Tjänster

Ekonomi, Personal, Administration, rådgivning och support

Ekonominyheter

Enskild näringsidkare kan välja karensdag

Så här i deklarationstider är det vanligt att ta ställning till antalet karensdagar. Det gäller dig som näringsidkare.

Du kan välja allt ifrån en karensdag till 90 karensdagar. Har du inte valt karensdag aktivt så har du sju karensdagar. Att välja en karensdag, istället för sju, är en kostnad låg kostnad, cirka 600 kr, som snabbt är intjänad om man blir sjuk. Du måste dock göra detta val innan du fyller 55 år.

Källa: Skatteverket

Basbeloppen för 2023 beräknas bli 52 500 kronor

Prisbasbeloppet har betydelse för både företagare och privatpersoner.
Prisbasbeloppet, används bland annat för att beräkna olika gränser och nivåer i skattesystemet. SCB har beräknat prisbasbeloppen för 2023 till 52 500 kronor. Det innebär en ökning med 4 200 kronor jämfört med prisbasbeloppet för år 2022.

Det förhöjda prisbasbeloppet används vid beräkning av pensionsgrundande inkomst och intjänade pensionspoäng. Detta beräknas bli 53 500 kronor för 2023. Också här en höjning med 4 200 kronor jämfört med 2022.

Inkomstbasbeloppet, används vid beräkning av gränsbelopp för kvalificerade andelar i fåmansföretag enligt de så kallade 3:12-reglerna. Det är pensionsmyndigheten som beräknar detta belopp.
Samtliga basbelopp ska slutligen fastställas av regeringen.

Källa: SCB

Om Företaget

EDCON Redovisning är auktoriserad genom FAR(branschorganisationen för revisorer och rådgivare).

Själva kombinerar vi rollen som auktoriserade redovisningsekonomer med en bakgrund som ekonomichefer. Därför agerar EDCON i dag mer som ”extern ekonomichef” än som en traditionell redovisningskonsult.

EDCON Time

Med EDCON Time registrerar ni enkelt er arbetstid, restider, egna utlägg och milersättningar m.m. både från datorn men även mobilt.

Mobil tidrapportering som hanterar milersättning, fakturaunderlag, körjournal, utlägg m.m.

EDCON Cloud

EDCON går från att arbeta med Molnet till att BLI Molnet!
Klicka på knappen nedan för att komma till EDCONs helt egna Molnserver

Filer kan även synkroniseras direkt från er dator till EDCON. Överföringen sker krypterat och säkert. Eftersom vi äger och driftar vår helt egna Cloud-lösning får vi en mycket säker och samtidigt lättanvänd lösning.

Kunden har alltid tillgång till sina filer, var som helst och när som helst.
App finns för Windows, Linux, Mac OS, Android och iPhone

Det är även ett utmärkt sätt att sammarbeta med gemensamma filer.

Tjänsten ingår Gratis till alla EDCONS kunder

Fjärrsupport

Problemlösning, datorservice, rådgivning m.m. kräver ibland hjälp hos kunden. Vi använder oss av TeamViewer för att snabbt och säkert hjälpa våra kunder direkt på deras datorer.
Att tekniken fungerar sparar tid och pengar men är också en förutsättning för att kunna arbeta effektivt.